ondersteuning in hoog, midden en laagspanningsinstallaties

DIENSTEN
Hoogspanning/Middenspanning

 • Projectbegeleiding
 • Montage werkzaamheden primair/secundair
 • Onderhoud van HS/MS installaties/componenten
 • Storingen aan HS/MS installaties/componenten
 • Veiligheidstoezicht
 • Training


Laagspanning

 • NEN 3140 inspecties bestaande laagspanning installaties
 • adviseren
 • Installeren van LS installaties
 • Onderhoud van LS installaties
 • Storingen aan LS installaties

NEN 3140 inspectie bestaande laagspanningsinstallaties

Om veilig gebruik van elektrische installaties te waarborgen schrijft de NEN3140 voor dat elektrische installaties periodiek moeten worden geïnspecteerd. Door de arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen wordt vaak verwezen naar deze norm. Hierbij is het belangrijk dat u volgens de door de arbowet voorgeschreven norm NEN 3140 kunt aantonen dat uw installatie voldoende veiligheid waarborgt. Volgens deze norm dient elke beheerder van een elektrotechnische installatie een veiligheidsbeleid te voeren waarin het van belang is om een veilige installatie te krijgen of houden voor medewerkers en bezoekers die aan of met deze installatie werken. Met een NEN 3140 inspectie kunnen wij de installatie inspecteren en aanbevelingen geven om te voldoen aan de ARBO eisen. 

Resultaten van de inspectie worden door ons gerapporteerd volgens richtlijnen van de norm, waarbij u op een overzichtelijke wijze gewezen wordt op eventuele onveilige situaties en/of gebreken.Doordat wij ook over thermografische apparatuur beschikken, worden indien noodzakelijk thermografische foto's gemaakt (dit gebeurt meestal bij grotere en zware installaties). Hierdoor worden hotspots(hoge overgangsweerstanden) eenvoudig in kaart gebracht en is dit een bewezen methode om brand ontstaan vanuit de verdeelkast te voorkomen.  

Wilt u meer informatie over een NEN 3140 Inspectie of wat wij voor u hierin kunnen betekenen, neem dan contact met ons op.